Mujdesign.cz - stojíme v pozadí va?ich aplikací

Ing. Josef KYNCL

soudní znalec, odhadce, ICT specialista

Kaštanová 467/26, Jihlava, 586 05
Česká republika
IČ: 10587373
neplátce DPH
tel.: +420 567 331 331
mob.: +420 603 433 580
e-mail: jkyncl<at>ji.cz

Tvorba informačních a aplikačních systémů

Orientujeme se na tvorbu informačních systémů. Nabí­zíme mnoho druhů IS, jako příklad uveďme

Informační­ systémy vyví­jí­me "na mí­ru", přičemž klademe velký důraz na splnění­ specifických požadavků zákazní­ka a zaměření­ systému na plnou automatizaci. V pří­padě zájmu poskytujeme outsourcing internetové aplikace spojený s údržbou systému.
Použité technologie závisí­ na přání­ zákazní­ka, obvykle staví­me informační­ systémy kompletně na serveru (tj. bez klientského programu zejména kvůli kompatibilitě) ve vysoce stabilní­m programovací­m jazyce PHP spolu s databází­ MySQL a web serverem Apache. Máme zkušeností i s použitím jiných serverových technologií.
reference - newsletter - client login